برچسب:, , ,

هادی قدیمی

رونق تولید؛ هدف همگانی

هادی قدیمی، عضو هیات عامل بانک ایران‌زمین

هادی قدیمی

نظام فعلی کارمزد خدمات پرداخت، هم ناکارآمد هم ناعادلانه

هادی قدیمی، فعال و کارشناس بانکی

ایران زمین

انتصاب مدیر امور شعب استان‌ها و مدیر امور شعب استان تهران بانک ایران‌زمین

با حکم مدیرعامل و در راستای چشم انداز توسعه‌ای بانک ایران زمین، مدیر امور استانها و مدیر...

ایران‌زمین

انتصاب مدیر امور پشتیبانی و مهندسی بانک ایران‌زمین

مدیر عامل بانک ایران‌زمین، طی حکمی مدیر امور پشتیبانی و مهندسی این بانک را منصوب کرد.