برچسب:, ,

نهاب

راه‌اندازی سامانه نهاب در بانک ایران‌زمین

سامانه نهاب که سامانه‌ای یکپارچه حاوی اطلاعات هویتی مشتریان است و تخصیص شماره شناسایی منحصر...