برچسب:, , , ,

عباس آخوندی

اختلاف مسکنی

حکاک: مرور سخنان مسئولان دولتی طی هفته اخیر در کنار تغییر مدیرعامل بانک‌مسکن، قطعات پازلی را...

ابوالقاسم رحیمی‌انارکی

مدیرعامل بانک مسکن تغییر کرد

حکاک: محمدهاشم بت‌شکن که از حدود 5 سال پیش مدیرعامل بانک مسکن بود از این سمت کنار گذاشته شد.

محمدهاشم بت‌شکن

سوالات چهل‌گانه مدیرعامل بانک‌مسکن درباره تامین مالی این بخش

حکاک: مدیرعامل بانک مسکن با طرح ۴۰ پرسش از دولت در حوزه مالی مسکن از کاهش ۸ درصدی سهم تسهیلات...