برچسب:, ,

مهدی طوبایی

معاون توسعه و نظارت شاپرک تغییر کرد

معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک تغییر کرد.

محمدرضا روشن‌نژاد

شاپرک چقدر به فین‌تک‌ها اعتماد دارد؟

معاون توسعه و نظارت شاپرک معتقد است فین‌تک‌ها ثابت کرده‌اند می‌توان به آنها اعتماد کرد.

محمدرضا روشن‌نژاد

پول کسر شده از حساب خریداران تا زمان واریز به حساب فروشندگان کجا می‌ماند؟

حکاک: پس از تغییر سیکل تسویه در کارتخوان‌های فروشگاهی از 7 بار در روز به یک بار در 24 ساعت، یکی...