برچسب:, , , , , , , ,

فیشینگ

تسویه حساب تجاری با شبکه بانکی و پرداخت کشور به بهانه فیشینگ

حکاک: سرقت اطلاعات بانکی برخی کاربران هفته گذشته دستمایه تخریب شبکه بانکی و پرداخت کشور و...

شاهین نوروزی

پاشنه آشیل بانک‌ها و پرداختی‌ها در حوزه امنیت کجاست؟

شاهین‌نوروزی، مدیرعامل شرکت پنداکوشک‌ایمن