برچسب:, , ,

سیدکمال سیدعلی

افزایش قیمت ارز کجا می‌ایستد؟

ریال زمانی تقویت می شود که تولید، اشتغال و صادرات غیرنفتی افزایش یابد و پس از آن با عرضه ارز...