برچسب:, , ,

سعید احمدی پویا

شناسایی تراکنش‌های مشکوک با سامانه کشف تقلب

معاون‌توسعه کسب‌وکار به‌پرداخت ملت گفت: ایجاد سامانه‌ کشف‌تقلب برای‌تحلیل رفتار...