برچسب:, , , , , ,

صادق فرامرزی

حوزه پرداخت الکترونیک با تورم مقررات مواجه است یا کمبود؟

صادق فرامرزی، کارشناس و فعال حوزه پرداخت الکترونیک

فاطمه مهجوریان

به‌روز رسانی دیجیتالی نظام بانکی

فاطمه مهجوریان، کارشناس بانکی