برچسب:, , ,

photo5868376132385090972

حکمرانی نوآوری؛ کتابی درباره مانیفست رهبران نوآور

صحبت از نوآوری در جهان امروز قدری کهنه شده است چرا که اگر تنها چند دهه قبل، نوآوری،...

رنسانس اقتصادی آلمان

رنسانس اقتصادی آلمان؛ داستان یک خیزش ققنوس‌وار در یک کتاب

چرا و چگونه آلمان توانست در زمانی بس کوتاه اقتصادش را زنده کند؟ آمریکا و دیگر کشورهای توسعه...