برچسب:, ,

رانندگی زنان در عربستان

اقتصاد عربستان چقدر از رانندگی زنان سود می‌برد؟

رفع ممنوعیت رانندگی زنان در عربستان اگرچه بیشتر یک رفرم سیاسی اجتماعی ارزیابی می‌شود اما...