برچسب:, , , ,

حمید عظیمی

آفت بازار، کانون‌های مقاومت‌مدنی و خاکریز سرمایه‌اجتماعی

حمیدرضا عظیمی، کارشناس بازاریابی