برچسب:, , , , , , , ,

افزایش قیمت دلار

افزایش نرخ دلار چرا و تا کجا؟

حکاک: افزایش نرخ دلار طی روزهای اخیر علاوه بر علل مقطعی و روانی از حمایت فاکتورهای ساختاری...

حسن حیدری

نقدی بر نحوه انتشار آمارهای رسمی

حسن حیدری، استادیار دانشگاه تربیت مدرس