برچسب:, ,

حساب بانکی زنان

مردان در چه کشورهایی بیشتر از زنان حساب بانکی دارند؟

تنها در شش کشور جهان، تعداد زنانی که دارای حساب بانکی هستند، بیشتر از مردان است. این کشورها...