برچسب:, , , ,

بانک ملت

جایگاه‌داران با برداشتن دستگاه‌های پوز حقوق شهروندی را نادیده می‌گیرند

مدیر‌امور طرح و برنامه بانک ملت گفت: بانک ملت هیچ بدهی‌به جایگاه‌داران ندارد و حقوق شهروندی...