برچسب:, , ,

جاده ابریشم

“جاده ابریشم جدید” سودای آقایی دنیا یا توجیه دیکتاتوری

حکاک: چینی‌ها آقای "شی" را مبدع و معمار جاده ابریشم جدید می‌دانند و بر این باورند که تنها او...

شی جی پینگ

ریشه‌ها و پیامدهای اقتصادی بازگشت امپراتوری به چین

حکاک: تغییر قانون‌اساسی در چین و رفع موانع برای ریاست مادام‌العمر یک فرد بر این کشور، بیش از...