برچسب:, , ,

غلامرضا سلیمانی امیری

راه‌حل پیشنهادی رییس‌کل بیمه‌مرکزی برای ترویج بیمه‌های زندگی

شرکت بیمه آسیا می‌تواند با استفاده از نیروی انسانی متخصص و استقرار سیستم‌های نوآور و...

بیمه مرکزی

تصویب آیین‌نامه نمایندگی فروش بیمه‌های زندگی

شورای عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری، "آیین‌نامه شماره ۹۶،...