برچسب:, , , , ,

صندوق توسعه ملی

سهم بخش خصوصی از مازاد درآمدهای نفتی طی دهه گذشته چقدر بوده‌است؟

صندوق توسعه ملی قرار بود از آفت‌ها و آسیب‌های حساب ذخیره ارزی در امان باشد به همین خاطر هم...

مهرداد اکبریان

اکنون وقت آن رسیده ….

مهرداد اکبریان، رییس انجمن سنگ‌آهن