برچسب:, , , , , , ,

حسین سلطان‌آبادی

نرخ دلار چقدر باید باشد؟

حسین سلطان آبادی، کارشناس مدیریت تحقیقات اقتصادی بانک خاورمیانه

پرویز عقلی کرمانی

واقعیت ماجرای ضرورت تعطیلی نیمی از بانک‌های ایرانی از زبان عقیلی‌کرمانی

حکاک: انتشار سخنانی از قول پرویز عقیلی درباره وضعیت بانک‌های ایرانی و ضرورت تعطیل شدن نیمی...