برچسب:, , , , ,

هادی قدیمی

لزوم محافظت از شبکه پولی عاری از مؤسسات اعتباری غیرمجاز

هادی‌قدیمی، عضو هیأت‌مدیره بانک ‌ایران‌زمین