برچسب:, ,

عبدالناصر همتی

هماهنگی میان سه رکن بازارهای مالی ضروری است

بازار سرمایه، پول و بیمه سه رکن اصلی بازارهای مالی هستند که طراحی ساز و کار لازم برای هماهنگی...