برچسب:, , , , , ,

شهرام رشتی

بانک‌ها هنوز در حوزه پرداخت الکترونیک ریسک می‌کنند

شهرام رشتی، کارشناس و فعال پرداخت الـکترونیک