برچسب:, ,

نهنگ سفید یک

و سرانجام پرواز نهنگ سفید در آسمان‎

هواپیمای «Beluga XL» معروف به نهنگ سفید سرانجام به پرواز درآمد.