برچسب:, ,

مصرف بنزین

رشد ۱۳ درصدی مصرف بنزین در ۱۳ روز امسال

میانگین مصرف روزانه بنزین کل کشور در 13 روز فروردین‌ماه امسال با 13,3 درصد رشد نسبت به مدت مشابه...