برچسب:, ,

اکبر کمیجانی

حمایت از زیرساخت‌های نوین؛ راهبرد بانک‌مرکزی برای مبارزه با اقدامات فسادزا

قائم مقام بانک مرکزی گفت: این بانک با جدیت، ایجاد شفافیت حداکثری در اقتصاد و جلوگیری از...