برچسب:, , , , , ,

پرویز عقلی کرمانی

واقعیت ماجرای ضرورت تعطیلی نیمی از بانک‌های ایرانی از زبان عقیلی‌کرمانی

حکاک: انتشار سخنانی از قول پرویز عقیلی درباره وضعیت بانک‌های ایرانی و ضرورت تعطیل شدن نیمی...