برچسب:, , , , ,

فرامرزی

درنگی بر احراز هویت دیجیتال

صادق فرامرزی، مدیرعامل هلدینگ صاد

محسن مقصودلو

احراز هویت بیومتریک و کاربرد کارت هوشمند

محسن مقصودلو، کارشناس ارشد رمزنگاری