درباره ما

پایگاه خبری تحلیلی “حکاک‌نیوز” به عنوان رسانه‌ای تحلیلی به دنبال ایجاد “حلقه کارشناسان اقتصادی کشور” است تا با هم‌افزایی دیدگاه‌ها و نظرات فرهیختگان و متخصصان اقتصادی، زمینه تصمیم‌سازی‌های مفید یا تصحیح تصمیمات را در حوزه اقتصاد فراهم‌آورد. رویکرد این رسانه، تحلیلی است و در بازنشر اخبار به مقدار نیاز اقدام خواهدکرد. در “ایران حکاک” به دنبال رعایت الزامات نقد و حرکت بر مدار خلق محتوای کارشناسانه هستیم و در هر دوره‌ای فارغ از سلائق و جهت‌گیری‌های سیاسی دولت‌ها، تلاش خواهیم‌داشت آنچه از دیدگاه کارشناسان مستقل برای اعتلای معیشت و سطح کیفی زندگی در ایران زمین لازم است، بازگوکنیم. بدیهی است رعایت و التزام به قوانین و ارزش‌های نظام جمهوری اسلامی ایران، چارچوب و خط‌مشی اساسی ما خواهدبود.