اجرای ماده ۳۲ قانون شخص ثالث تسهیل شد

صندوق تامین خسارت بدنی و بانک ملی برای تسهیل اجرای ماده ۳۲ قانون شخص ثالث تفاهم همکاری امضاء کردند.

بیمه شخص ثالث

اجرای ماده ۳۲ قانون شخص ثالث تسهیل شد

به گزارش حکاک از ایبِنا، صندوق تامین خسارت بدنی کشور در راستای تسهیل عملیات مالی اجرای ماده ۳۲ قانون بیمه شخص ثالث با بانک ملی ایران تفاهم همکاری منعقد کرد. بنا بر این گزارش، طبق قانون در حوادث منجر به خسارت بدنی، زیان دیده، اولیای دم یا وراث قانونی موظفند پس از قطعی شدن مبلغ خسارت برای تکمیل مدارک به منظور دریافت خسارت، به بیمه گر مراجعه کنند.

براین اساس بیمه گر مکلف است حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ قطعی شدن مبلغ خسارت، مبلغ خسارت را به زیان دیده پرداخت و در صورت عدم مراجعه وی در مهلت مذکور نزد صندوق تودیع و قبض واریز را به مرجع قضایی مربوط تحویل دهد. در این صورت تعهد بیمه گر و مسبب حادثه، ایفاءشده تلقی می شود. صندوق مکلف است بلافاصله پس از درخواست زیان دیده مبلغ مذکور را عیناً به وی پرداخت کند.

به موجب این تفاهم نامه، چنانچه زیان دیده در مهلت مقرر به شرکت بیمه برای دریافت خسارت مراجعه نکرد، خسارت وی توسط شرکت بیمه حساب صندوق که بدین منظور در بانک ملی تدارک دیده شده است واریز می شود و هر زمان زیان دیده یا وراث قانونی وی به بانک ملی مراجعه کنند، با ارائه کارت ملی و تطبیق مدارک با قوانین و دستورالعمل ها می توانند «خسارت» خود را دریافت کنند.
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *