سود هر سهم “آپ” در ۹ ماه نخست سال قبل، ۱۰۰۴ ریال اعلام شد

شرکت آسان پرداخت پرشین که معاملات آن در بازار دوم بورس پیگیری می‌شود، سود هر سهم در ۹ ماه منتهی به آذرماه سال ۹۶ را معادل ۱۰۰۴ ریال اعلام کرد.

آسان پرداخت

سود هر سهم “آپ” در ۹ ماه نخست سال قبل، ۱۰۰۴ ریال اعلام شد

شرکت آسان پرداخت  با نماد “آپ” با سرمایه ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریالی و بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده میان‌ دوره‌ای در ۹ ماه منتهی به ۳۰ آذرماه سال ۹۶ «سود (زیان) خالص هر سهم» را ۱۰۰۴ ریال اعلام کرد که با افزایش ۳۴ درصدی به نسبت دوره مشابه در سال قبل مواجه شده است.

افزایش ۳۱ درصدی درآمدهای عملیاتی آسان پرداخت

بر اساس شفاف‌سازی “آپ ” «درآمدهای عملیاتی» این شرکت بر اساس صورت سود و زیان در دوره یادشده معادل ۲۸,۴۸۳,۰۶۶ میلیون ریال درج‌ شده که به نسبت دوره مشابه در ۹ ماه ابتدایی سال ۹۵ افزایش ۳۱ درصدی را تجربه کرده است. همچنین «سود (زیان) عملیاتی» شرکت به پرداخت در ۹ ماه منتهی به ۳۰ آذرماه سال ۹۶ برابر با ۲,۱۰۵,۲۳۵ میلیون ریال درج‌ شده که به نسبت دوره مشابه در سال گذشته افزایش ۳۹ درصدی را ثبت کرده است.

افزایش ۳۹ درصدی «سود (زیان) خالص» شرکت آسان پرداخت

بر اساس این گزارش، «سود (زیان) ناخالص» این شرکت در ۹ ماه اول ساری جاری معادل ۲,۵۸۱,۵۳۶ میلیون ریال اعلام‌ شده که به نسبت دوره مشابه در سال گذشته با افزایش ۳۸ درصدی همراه شده است. درحالی‌که «سود (زیان) خالص» شرکت آسان پرداخت پرشین در دوره یادشده معادل ۲,۰۰۷,۶۱۳ میلیون ریال اعلام‌ شده که به نسبت دوره مشابه در سال گذشته افزایش ۳۹ درصدی را رقم‌ زده است.

همچنین بر اساس اطلاعات میان‌دوره‌ای صورت سود و زیان “آپ”، «سود (زیان) پایه هر سهم» در ۹ ماه ابتدایی سال ۹۶ معادل ۱,۰۰۴ میلیون ریال درج‌ شده که به نسبت دوره مشابه در سال ۹۵ با افزایش ۳۹ درصدی اعلام‌ شده است.

افزایش ۲۱ درصدی «سود قابل تخصیص» آسان پرداخت

افزون بر این، «سود قابل تخصیص» شرکت آسان پرداخت پرشین بر اساس صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای حسابرسی نشده در دوره یادشده معادل ۱,۸۳۴,۲۹۱ میلیون ریال برآورده شده که به نسبت دوره مشابه در سال ۹۵ با افزایش ۲۱ درصدی مواجه شده است. همچنین «سود (زیان) انباشته‌ پایان‌ دوره» در ۹ ماه منتهی به ۳۰ آذرماه سال ۹۶ معادل ۱,۸۳۴,۲۹۱ میلیون ریال اعلام‌شده که به نسبت دوره مشابه در سال گذشته، افزایش ۲۱درصدی را نشان می‌دهد.

اطلاعات ترازنامه “آپ”

همچنین بر اساس اطلاعات میان‌دوره‌ای ترازنامه شرکت آسان پرداخت پرشین با نماد “آپ” که با سرمایه ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال در بازار سهام فعال است. «موجودی نقد» را بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده میان‌ دوره‌ای در ۹ ماه منتهی به ۳۰ آذرماه سال ۹۶ به میزان ۵۱۵,۲۳۱ میلیون ریال اعلام کرده که این رقم به نسبت ۳۰ اسفندماه سال ۹۵ با افزایش ۱۳۸ درصدی مواجه شده است.

افزایش ۴۳ درصدی «جمع دارایی‌های جاری» آپ

افزون بر این، بر اساس صورت‌های مالی “آپ” «جمع دارایی‌های جاری» این شرکت در دوره مذکور معادل ۲,۴۶۸,۶۷۲ میلیون ریال است که به نسبت پایان سال ۹۵ با افزایش ۴۳ درصدی روبرو بوده است.

افزایش ۲۲ درصدی «دارایی‌های ثابت مشهود» آپ

صورت‌های مالی “آپ” بیانگر این است که «دارایی‌های نامشهود» در ۹ ماه ابتدایی سال ۹۶ معادل ۹,۰۹۱ میلیون ریال است که به نسبت پایان سال ۹۵ با کاهش  ۴۳درصدی را تجربه کرده است. همچنین «دارایی‌های ثابت مشهود» با افزایش ۲۲درصدی به نسبت ۱۲ ماه منتهی به ۲۹ اسفندماه سال ۹۵ در این دوره به ۴,۱۸۰,۲۱۵ میلیون ریال رسیده است.

بر اساس این گزارش، «جمع دارایی‌های» شرکت آسان پرداخت پرشین برابر با ۶,۶۷۷,۳۶۷ میلیون ریال که به نسبت پایان سال گذشته با افزایش ۲۹درصدی همراه بوده است.

بدهی‌ها

بر اساس اطلاعات درج‌شده در صورت‌های مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ آذرماه سال ۹۶ «جمع بدهی‌های جاری» این شرکت معادل ۲,۶۴۴,۵۳۸ میلیون ریال که با افزایش ۳۱ درصدی به نسبت ۱۲ ماه سال گذشته برخوردار بوده است. همچنین «جمع بدهی های»  این شرکت به نسبت پایان سال گذشته با افزایش ۲۲ درصدی در ۹ ماه ابتدایی سال ۹۶ به ۲,۷۴۳,۰۷۶ میلیون ریال رسید.

افزایش ۳۴ درصدی «جمع حقوق سهام سهام» آپ

افزون بر این، در این دوره مالی سرمایه شرکت آسان پرداخت پرشین با افزایش ۱۰۰ درصدی به نسبت پایان سال ۹۵ در این دوره به  ۲,۰۰۰,۰۰۰میلیون ریال رسیده است . همچنین «اندوخته قانونی» این شرکت در ۹ ماه ابتدایی سال ۹۶ به نسبت پایان سال گذشته معادل ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال در اطلاعات مالی این شرکت موجود است.

بر اساس این گزارش، «جمع حقوق صاحبان سهام» “آپ” در ۹ ماه منتهی به ۳۰ آذرماه سال ۹۶ معادل ۳,۹۳۴,۲۹۱ میلیون ریال است که به نسبت پایان سال مالی گذشته با افزایش ۳۴ درصدی مواجه شده است.
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *