پرداخت ۵۰۹/۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان

طی ده ماهه سال جاری به ۱۱۷۶ شرکت دانش بنیان معادل ۵۰۹/۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شد که نسبت به ده ماهه سال ۱۳۹۹، معادل ۱۲۶/۹ درصد افزایش داشته است.

تسهیلات

پرداخت ۵۰۹/۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، همچنین بیشترین تسهیلات طی ده ماهه ۱۴۰۰ از سوی بانک های ملی به مبلغ ۸۲/۰ هزار میلیارد ریال، ملت به مبلغ ۸۱/۰ هزار میلیارد ریال و صادرات به مبلغ ۶۸/۶ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است.

برپایه این گزارش، طی ده ماهه ۱۴۰۰ به ۱۱۷۶ شرکت دانش بنیان معادل ۵۰۹/۴ هزار میلیارد ریال پرداخت شد که نسبت به ده ماهه ۱۳۹۹ معادل ۱۲۶/۹ درصد افزایش داشته است. لازم به توضیح است منظور از تعداد شرکت‌ ها در گزارش‌های پیش از مقطع دی ماه ۱۳۹۷ تعداد تسهیلات اعطایی به شرکت‌های دانش بنیان بوده است و از مقطع دی ماه ۱۳۹۷ تعداد شرکت ها فارغ از تعداد تسهیلات پرداختی منظور نظر است.

همچنین در دی ماه ۱۴۰۰ به ۴۶۰ شرکت دانش بنیان معادل ۴۴/۱ هزار میلیارد ریال پرداخت شد که نسبت به دی ماه ۱۳۹۹ معادل ۳۱/۹ درصد افزایش داشته است. بیشترین تسهیلات طی دی ماه ۱۴۰۰ از سوی بانک های ملت به مبلغ ۷/۳ هزار میلیارد ریال، تجارت به مبلغ ۷/۲ هزار میلیارد ریال و صادرات به مبلغ ۵/۷ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است .

همچنین یادآور می شود، مانده کل تسهیلات اعطایی از طرف ۲۸ بانک به شرکت های دانش بنیان در پایان دی ۱۴۰۰ معادل ۵۹۰/۳ هزار میلیارد ریال  است که نسبت به دی ۱۳۹۹ معادل ۱۰۳/۲ درصد افزایش داشته است. بیشترین مانده کل به بانک های اقتصاد نوین (۹۴/۳ هزار میلیارد ریال)، صنعت معدن (۷۴/۴ هزار میلیارد ریال ) و تجارت (۷۰/۴ هزار میلیارد ریال) تعلق دارد.

لازم به توضیح است به دلیل ارزیابی ماهانه شرکت‌های دانش بنیان توسط کارگروه مربوطه در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تعدادی از شرکت های جدید به فهرست شرکت های دانش بنیان افزوده شده و برخی نیز حذف می شوند لذا بخشی از تغییرات در مانده تسهیلات پرداختی به دلیل فوق است. همچنین با توجه به اینکه برخی از  شرکت های عادی پس از اخذ شرایط لازم توسط کارگروه مربوطه در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان  شرکت دانش بنیان پذیرفته می شوند ممکن است بخشی از مانده مطالبات شرکت های دانش بنیان فعلی مربوط به زمانی باشد که شرکت دانش بنیان نبوده است.
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *