بانکها چه سهمی از ابزارهای پذیرش دارند؟

به طور کلی کارتخوان فروشگاهی تقریبا در کلیه بانک ها و موسسات اعتباری بیشترین سهم تعدادی از ابزارهای پذیرش طی دی ماه را در بر گرفته و فقط بانک خاورمیانه از این قاعده مستثنی است.

14000721121877108-750x430

بانکها چه سهمی از ابزارهای پذیرش دارند؟

به طور کلی کارتخوان فروشگاهی تقریبا در کلیه بانک ها و موسسات اعتباری بیشترین سهم تعدادی از ابزارهای پذیرش طی دی ماه را در بر گرفته و فقط بانک خاورمیانه از این قاعده مستثنی است.

به گزارش حکاک نیوز ، در کلیه بانک ها بخش عمده ای از سهم تعدادی هر یک از ابزارهای پذیرش از کل تراکنش های آنها شامل کارتخوان فروشگاهی است. در دی ماه سهم این ابزار از کل ابزارهای پذیرش در ۲۱ بانک و موسسه بالاتر از ۹۰ درصد است.

در موسسات اعتباری نور و ملل و بانکهای توسعه تعاون، صنعت و معدن، پست بانک، سرمایه، مسکن، صادرات، توسعه صادرات، قرض الحسنه مهر ایران، سپه، گردشگری، تجارت، سینا، پاسارگاد، شهر، رفاه کارگران، ایران زمین، پارسیان، کشاورزی و سامان، کارتخوان فروشگاهی بیش از ۹۰ درصد از سهم تعدادی ابزارهای پذیرش از کل تراکنش های بانکها را در بر گرفته است.

در بانک خاورمیانه اما این شرایط متفاوت است. از لحاظ تعدادی ۲۸،۲۲ درصد از سهم ابزارهای پذیرش تراکنش های دی ماه این بانک کارتخوان فروشگاهی بود و ۷۱،۷۸ درصد از آن به ابزار پذیرش اینترنتی مربوط می شد که این ویژگی بانک خاورمیانه را در بین سایر بانکها و موسسات اعتباری با شرایط منحصر به فردی همراه ساخته است.

بانک مشترک ایران-ونزوئلا نیز (البته با اختلاف زیادی) شرایط نسبتا مشابهی با بانک خاورمیانه دارد. سهم تعدادی ابزار پذیرش اینترنتی این بانک از مجموع کل ابزارهای پذیرش ۳۴،۷۳ درصد است. بانک های دی با ۲۹,۶۷ درصد و کارآفرین با ۲۹،۱۵ درصد نیز در موقعیت های نسبتا مشابهی قرار دارند

حال ببینیم وضعیت بانکها از لحاظ سهم تعدادی از ابزار پذیرش موبایلی چگونه است. آمارها نشان می دهد که از لحاظ تعدادی کل ابزار پذیرش موبایلی در دی ماه در اختیار ۲۲ بانک قرار گرفته که به ترتیب بیشترین سهم از این ابزار عبارتند از اقتصاد نوین ۲۶,۰۸ درصد، آینده ۱۸،۸۰ درصد، قرض الحسنه رسالت ۱۲،۷۵ درصد، ملت ۶،۹۵ درصد، رفاه کارگران ۳،۵ درصد، دی ۱،۳۹ درصد، ملی ایران ۱,۰۲ درصد و پارسیان، سامان، قرض الحسنه مهر ایران، سپه، تجارت، مسکن، کارآفرین، گردشگری و کشاورزی که سهم آن ها از این ابزار از مجموع تعداد ابزارهایی که در اختیار دارند کمتر از یک درصد است.

سهم تعدادی هر یک از ابزارهای پذیرش از تراکنش های هر بانک پذیرنده در دی ماه ۱۴۰۱
ردیف نام بانک/موسسه کارتخوان فروشگاهی پذیرش اینترنتی پذیرش موبایلی
۱ موسسه اعتباری نور ۹۹٫۹۹% ۰٫۰۱% ۰٫۰۰%
۲ توسعه تعاون ۹۹٫۸۲% ۰٫۱۸% ۰٫۰۰%
۳ صنعت و معدن ۹۹٫۸۲% ۰٫۱۸% ۰٫۰۰%
۴ پست بانک ۹۹٫۸۱% ۰٫۱۹% ۰٫۰۰%
۵ سرمایه ۹۹٫۴۹% ۰٫۵۱% ۰٫۰۰%
۶ مسکن ۹۹٫۴۳% ۰٫۵۲% ۰٫۰۵%
۷ صادرات ایران ۹۹٫۴۲% ۰٫۵۸% ۰٫۰۰%
۸ موسسه اعتباری ملل ۹۹٫۲۲% ۰٫۷۸% ۰٫۰۰%
۹ توسعه صادرات ایران ۹۹٫۰۳% ۰٫۹۷% ۰٫۰۰%
۱۰ قرض الحسنه مهر ایران ۹۸٫۸۵% ۰٫۶۸% ۰٫۴۷%
۱۱ سپه ۹۸٫۸۴% ۰٫۹۴% ۰٫۲۲%
۱۲ گردشگری ۹۸٫۶۰% ۱٫۳۷% ۰٫۰۳%
۱۳ تجارت ۹۸٫۲۶% ۱٫۶۱% ۰٫۱۳%
۱۴ سینا ۹۷٫۲۲% ۲٫۷۸% ۰٫۰۰%
۱۵ پاسارگاد ۹۶٫۱۹% ۳٫۸۱% ۰٫۰۰%
۱۶ شهر ۹۵٫۵۲% ۴٫۴۸% ۰٫۰۰%
۱۷ رفاه کارگران ۹۴٫۴۰% ۲٫۱۱% ۳٫۵۰%
۱۸ ایران زمین ۹۲٫۸۱% ۷٫۱۹% ۰٫۰۰%
۱۹ پارسیان ۹۲٫۴۰% ۶٫۷۴% ۰٫۸۶%
۲۰ کشاورزی ۹۲٫۳۰% ۷٫۶۹% ۰٫۰۱%
۲۱ سامان ۹۰٫۷۰% ۸٫۸۰% ۰٫۵۰%
۲۲ ملی ایران ۸۸٫۴۸% ۱۰٫۵۰% ۱٫۰۲%
۲۳ ملت ۸۶٫۶۴% ۶٫۴۱% ۶٫۹۵%
۲۴ قرض الحسنه رسالت ۸۵٫۵۴% ۱٫۷۱% ۱۲٫۷۵%
۲۵ مرکزی جمهوری اسلامی ۸۲٫۹۲% ۱۷٫۰۸% ۰٫۰۰%
۲۶ کارآفرین ۷۰٫۸۱% ۲۹٫۱۵% ۰٫۰۳%
۲۷ دی ۶۸٫۹۴% ۲۹٫۶۷% ۱٫۳۹%
۲۸ آینده ۶۵٫۴۹% ۱۵٫۷۱% ۱۸٫۸۰%
۲۹ مشترک ایران-ونزوئلا ۶۵٫۲۷% ۳۴٫۷۳% ۰٫۰۰%
۳۰ اقتصاد نوین ۶۳٫۴۵% ۱۰٫۴۷% ۲۶٫۰۸%
۳۱ خاورمیانه ۲۸٫۲۲% ۷۱٫۷۸% ۰٫۰۰%
۳۲ موسسه اعتباری توسعه ۰٫۰۰% ۰٫۰۰% ۰٫۰۰%

 

همانطور که آمارها نشان می دهد بالاترین سهم تعدادی از پذیرش تراکنش های هر بانک پذیرنده در زمینه ابزار پذیرش موبایلی در تراکنش هایی که طی دی ماه در بانکهای کشور انجام گرفت، به بانک اقتصاد نوین تعلق دارد. بانکهای آینده، قرض الحسنه رسالت و ملت نیز در جایگاه های دوم تا چهارم قرار دارند.

بالاترین سهم تعدادی از پذیرش تراکنش های بانک های پذیرنده در زمینه ابزار پذیرش اینترنتی که در دی ماه در بانک های کشور تراکنش پیدا کرد، به بانک خاورمیانه مربوط است. بانکهای مشترک ایران-ونزوئلا، دی و کارآفرین به ترتیب در جایگاه های دوم تا چهارم قرار گرفته اند.

بانک های اقتصاد نوین و خاورمیانه به ترتیب ۱,۷۲ درصد و ۰٫۳۶ درصد تعداد تراکنش های کارتی شبکه پرداخت کشور را در دست دارند که این ارقام در مقابل کل تعداد تراکنش های کارتی در شبکه پرداخت سهم بسیار ناچیزی دارد.

 

 
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *