کدام مخارج سهم بیشتری از درآمدهای ایرانی را می‌بلعند؟

حکاک: بررسی‌ها نشان‌می‌دهد تفاوت نسبتاً قابل توجهی میان الگوی مصرف خانوارهای شهری در استان تهران و کل کشور وجوددارد. درآمد یک خانوار شهری در استان تهران نیز عمدتاً به واسطه درآمدهای غیرپولی که بیشتر ناشی از ارزش اجاری مسکن شخصی است، نسبت به متوسط درآمد یک خانوار شهری در کل کشور بالاتر است.

پالادیوم

کدام مخارج سهم بیشتری از درآمدهای ایرانی را می‌بلعند؟

بر اساس آمارهای سال ۱۳۹۵ ، متوسط هزینه و درآمد ناخالص هر خانوار شهری در استان تهران تقریباً ۱٫۵ برابر متوسط هزینه و درآمد هر خانوار شهری در کل کشور است. همچنین، الگوی مصرف خانوارهای شهری استان تهران در برخی از اقلام هزینه‌ای نسبت به کل کشور متفاوت است؛ به طوری که خانوارهای شهری استان تهران در مقایسه با خانوارهای شهری کل کشور هزینه بیشتری برای خوراکی و آشامیدنی و رستوران و هتل می‌پردازند.

متوسط هزینه ناخالص خانوارهای شهری کل کشور در سال ۹۵ حدود ۳۹,۳ میلیون تومان بوده که نسبت به سال قبل، آن رشد ۱۱,۴ درصدی داشته است. این هزینه ها در سال ۹۵ برای استان تهران معادل ۵۰,۶ میلیون تومان بوده که با ۲۳ درصد رشد مواجه شده است. در مقایسه با میانگین کل کشور، خانوارهای استان تهران در سال ۹۵ حدود ۱۱ میلیون تومان هزینه بیشتری داشته‌اند.

مقایسه هزینه‌های ناخلص شهر تهران و کشور

 

سهم اقلام هزینه ای از هزینه ناخالص کل کشور

هزینه‌های هر خانوار شهری شامل زیرمجموعه‌هایی است که سبد هزینه خانوار را تشکیل می‌دهند. به طور کلی، بیشترین هزینه‌کرد خانوارهای شهری کل کشور در سال ۹۵ به ترتیب در “مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها” با سهم ۳۵٫۵درصدی، “خوراکی و آشامیدنی” با سهم ۲۲٫۹ درصدی و “حمل و نقل” با سهم ۱۰٫۶ درصدی بوده است.

در سال ۹۵ سهم هر یک از اقلام هزینه‌ای در سبد هزینه کل ناخالص خانوارهای شهری نشان‌می‌دهد در کل کشور سهم هزینه‌های مسکن، آب و برق و و گاز و سایر سوخت ها و حمل‌ونقل از کل هزینه‌های ناخالص نسبت به سال ۹۵ افزایش یافته و در مقابل سهم خوراک و آشامیدنی، پوشاک و کفش و لوازم منزل در سبد هزینه خانوار کاهش یافته‌است.

در میان اقلام هزینه‌ای خانوارهای شهری کل کشور، گروه‌های مسکن، برق وآب و سوخت با ۴,۵ واحد درصد، خوراکی و آشامیدنی با ۱,۹ واحد درصد و حمل‌ونقل با ۱,۶ واحد درصد بیشترین سهم را در رشد هزینه سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ داشته‌اند.

سهم اقلام هزینه ای از هزینه ناخالص استان تهران

بیشترین هزینه‌کرد خانوارهای شهری استان تهران در سال ۹۵ به ترتیب در “مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها” با سهم ۴۷ درصدی، “خوراکی و آشامیدنی” با سهم ۱۷,۲ درصدی و “حمل‌ونقل” با سهم ۹,۳ درصدی بوده‌است.

سهم هزینه‌ها

در استان تهران سهم هزینه‌های خوراک و آشامیدنی، حمل و نقل، کالا و خدمات متفرقه و رستوران و هتل در سبد خانوارها در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ افزایش و سهم هزینه‌های مسکن، آب و برق و سوخت، لوازم و اثاث خانه، ارتباطات، بهداشت و درمان و تفریح و امور فرهنگی از کل هزینه‌ها در سبد خانوارهای شهری استان تهران کاهش یافته‌است. در مقایسه با میانگین کل کشور، سهم هزینه‌های خوراکی و آشامیدنی از اقلام هزینه‌ای خانوارهای شهری استان تهران ۵,۷ واحد درصد کمتر است.

در میان اقلام هزینه‌ای خانوارهای شهری استان تهران، گروه‌های مسکن، برق و آب و سوخت با ۷,۹ واحد درصد، خوراکی و آشامیدنی با ۵,۵ واحد درصد و حمل‌ونقل با ۳,۲ واحد درصد بیشترین سهم را در رشد هزینه سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ داشته‌اند.

تغییر الگوی مصرف ایرانی‌ها

این اعداد و ارقام نشان‌می‌دهد با وجود اینکه سهم هزینه خوراکی و آشامیدنی در سبد هزینه خانوارهای شهری استان تهران در سال ۹۵ نسبت به سال قبل آن افزایش یافته اما در خانوارهای شهری کل کشور این سهم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خود با کاهش مواجه شده است. در مقابل، سهم هزینه های مسکن خانوارهای شهری استان تهران نسبت به سال قبل کاهش یافته در حالی که این سهم در کل کشور افزایش یافته‌است. خانوارهای شهری استان تهران در سال ۹۵ ، سهم بیشتری برای هزینه های رستوران و هتل می‌پردازند اما سهم تفریح در سبد هزینه‌های آن ها کاهش یافته است. این تغییرات همچنان گویای آن است که سلیقه مصرفی خانوارهای شهری استان تهران در برخی اقلام هزینه‌ای با خانوارهای کل کشور متفاوت است.

 
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *