دسته:اقتصاد گردشگری

زبردستان

گشتی در بزرگترین نمایشگاه صنایع‌دستی جهان با حضور استارتاپ “زبردستان” ایرانی

حکاک: در گشت آخر هفته حکاک این بار به بزرگترین رویداد صنایع‌دستی جهان یعنی نمایشگاه ...

زبردستان

زبَردستان ایرانی در راه قلب اروپای کهن

حکاک: سامانه زبردستان به عنوان اولین و بزرگترین استارتاپ فعال در حوزه صنایع‌دستی بیش از 6...